SCAM ALERT: BEWARE OF INDIVIDUALS IMPERSONATING AS AGENTS/REPRESENTATIVES OF ACE HOLDINGS BERHAD AND ITS SUBSIDIARIES (“ACE GROUP”)

It has come to our attention that there are unauthorised parties claiming to be agents/representatives representing ACE Group and its subsidiaries to market our products and services. We would advise the public to verify the authenticity of such parties before committing to any agreements by the following means:

a) Write to us at info@acegroup.com.my (please quote “Personnel Verification”); or
b) Contact Cik. Noratika Ali or Encik Mohd Shahril at 03 - 2636 9999

Please ensure that you only correspond with emails sent out from our domain “@acegroup.com.my”.

 

AMARAN BERWASPADA TERHADAP INDIVIDU YANG MENYAMAR SEBAGAI EJEN / WAKIL ACE HOLDINGS BERHAD DAN ANAK-ANAK SYARIKAT DALAM KUMPULAN ACE

Kami mendapati terdapat pihak yang mengaku sebagai ejen / wakil yang mewakili ACE Holdings Berhad dan anak-anak syarikatnya (Kumpulan ACE) untuk memasarkan produk dan perkhidmatan tanpa kebenaran kami. Kami menyarankan orang ramai untuk mengesahkan kesahihan pihak tersebut sebelum membuat perjanjian melalui cara berikut:

a) Tulis kepada kami di info@acegroup.com.my (nyatakan tajuk “Pengesahan Kakitangan”); atau
b) Hubungi Cik Noratika Ali atau Encik Mohd Shahril di talian 03 - 2636 9999

Pastikan bahawa anda hanya melayan/respon e-mel yang dihantar dari domain kami “@acegroup.com.my”.

Holdings, 8 May 2021

ANNOUNCEMENT (ACE HOLDINGS BERHAD)

SCAM ALERT: BEWARE OF INDIVIDUALS IMPERSONATING AS AGENTS/REPRESENTATIVES OF ACE HOLDINGS BERHAD AND ITS SUBSIDIARIES (“ACE GROUP”)

It has come to our attention that there are unauthorised parties claiming to be agents/representatives representing ACE Group and its subsidiaries to market our products and services. We would advise the public to verify the authenticity of such parties before committing to any agreements by the following means:

a) Write to us at info@acegroup.com.my (please quote “Personnel Verification”); or
b) Contact Cik. Noratika Ali or Encik Mohd Shahril at 03 - 2636 9999

Please ensure that you only correspond with emails sent out from our domain “@acegroup.com.my”.

 

AMARAN BERWASPADA TERHADAP INDIVIDU YANG MENYAMAR SEBAGAI EJEN / WAKIL ACE HOLDINGS BERHAD DAN ANAK-ANAK SYARIKAT DALAM KUMPULAN ACE

Kami mendapati terdapat pihak yang mengaku sebagai ejen / wakil yang mewakili ACE Holdings Berhad dan anak-anak syarikatnya (Kumpulan ACE) untuk memasarkan produk dan perkhidmatan tanpa kebenaran kami. Kami menyarankan orang ramai untuk mengesahkan kesahihan pihak tersebut sebelum membuat perjanjian melalui cara berikut:

a) Tulis kepada kami di info@acegroup.com.my (nyatakan tajuk “Pengesahan Kakitangan”); atau
b) Hubungi Cik Noratika Ali atau Encik Mohd Shahril di talian 03 - 2636 9999

Pastikan bahawa anda hanya melayan/respon e-mel yang dihantar dari domain kami “@acegroup.com.my”.